Oferta

Oferuję terapię logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in.:

 1. Diagnozę logopedyczną,
 2. Terapię wad wymowy,
 3. Wczesną interwencję logopedyczną,
 4. Naukę Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną,
 5. Wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
 6. Terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 7. Terapię jąkania, niepłynności mowy,
 8. Terapię osób:
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • z Zespołem Aspergera,
  • z afazją,
  • z alalią
  • z dysleksją
 9. Terapię dzieci urodzonych przedwcześnie,
 10. Pracę z osobami dorosłymi z zaburzeniami chorób neurodegeneracyjnych, z zaburzeniami w wyniku incydentów neurologicznych, z afazją.

OFERUJĘ ZAJĘCIA PROWADZONE W GABINECIE, ORAZ INDYWIDUALNY DOJAZD DO KLIENTA I TERAPIĘ W WARUNKACH DOMOWYCH.