Skontaktuj się z logopedą, jeśli dziecko:

 • nie gaworzy,
 • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego,
 • nie reaguje na swoje imię,
 • ma trudności z jedzeniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem, oraz trudności z piciem z kubeczka lub przez słomkę,
 • nie mówi, lub bardzo mało mówi,
 • mówi tak, że jego mowa jest niezrozumiała dla innych ludzi,
 • jeżeli skończyło 12 miesięcy i nie wypowiada najprostszych słów ( np. BABA,MAMA,DADA)
 • jeżeli skończyło 24 miesiące i nie łączy dwóch elementów razem ( np. MAMA DA, MAMA JE)
 • podczas mówienia wysuwa język między zęby, zniekształca lub zmienia głoski,
 • mówi przez nos,
 • ma zaburzony słuch,
 • jąka się, nie mówi płynnie,
 • oddycha przez usta i śpi z otwartą buzią,
 • nadmiernie się ślini,
 • ma nieprawidłową budowę narządów mowy,
 • skończyło 4 lata, a głoski syczące (s, z ,c,dz ) zamienia na ciszące (ś, ź, ć, dź) np. ( sanki-sianki)
 • skończyło 5 rok życia, a w jego wymowie nie zauważa się prób wymowy głoski R
 • ma problemy z opanowaniem czytania i pisania,
 • podczas czytania myli podobnie wyglądające litery, lub pomija litery w wyrazie, lub wyrazy w zdaniu.